Vreme je…

U ovoj pedesetsedmoj godini sam shvatio da je vreme da odem na onaj „put“. Put, sa velikim P, je onaj o kome sam maštao dobrim delom svog života. Moj „Put“ je u stvari imaginarni prijatelj, mašta u koju bežiš kada god ti nešto ne ide dobro, tipa: problem na poslu, ma ko ih…, odoh ja…